31 Ianuarie 2018Sursa: I.P.J. Sălaj

EVALUAREA ACTIVITĂŢII IPJ SĂLAJ ÎN ANUL 2017

În contextul reformării sistemului polițienesc și alinierii la standardele şi practicile internaționale, o prioritate, şi în acest an, a constituit-o îmbunătățirea calității serviciilor și facilitarea accesului cetățenilor la serviciile polițienești.

Poliţistul constituie principala resursă a Poliţiei Române

În perioada de referinţă, au plecat din unitatea noastră 55 de polițiști, care, de-a lungul carierei, au contribuit la principalele transformări ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru acoperirea deficitului de personal, la nivelul Poliţiei Române s-au elaborat și adoptat măsuri legislative și administrative, care au avut ca scop încadrarea din sursă externă a poliţiştilor, fiind  angajați 20 de polițiști.

Din această perspectivă, este relevant să subliniem că încadrarea promoției 2017 a reprezentat încă un pas în îndeplinirea obiectivului ministerului de reducere a deficitului de personal.

Prevenirea  criminalităţii

Delincvența juvenilă și victimizarea minorilor constituie o prioritate națională a Poliției Române. Copiii sunt și vor rămâne o categorie cu risc de vulnerabilitate ridicat, motiv pentru care instituţia noastră a considerat oportună inițierea campaniei “Școala în siguranță”, al cărei scop este tocmai acela de modelare a comportamentului copiilor în spiritul prevenirii criminalității și a victimizării.        

Activitățile preventive de informare a elevilor, părinților și dascălilor cu privire la normele de comportament în societate, consecințele legale asociate faptelor antisociale, măsurile de autoprotecție pentru prevenirea victimizării au fost intensificate de către polițiști în toate şcolile din județ.         

Siguranţa traficului rutier

În scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accidente şi a creşterii gradului de disciplină rutieră, în anul 2017 au fost organizate şi desfăşurate 873 acţiuni, la care au fost angrenate şi celelalte instituţii abilitate.

În perioada de referinţă, pe raza judeţului s-au produs cu 3% mai multe accidente, numărul persoanelor decedate scăzând cu 4%, iar al celor rănite grav a crescut cu 4%.

În funcţie de cauzele producerii, pe primul loc se situează viteza neadaptată la condiţiile de drum; nerespectarea regulilor de circulație de către bicicliști constituie a doua cauză, în timp ce traversarea neregulamentară a drumului public de către pietoni sau deplasarea acestora pe partea carosabilă este pe locul 3.

În perioada de referinţă, au fost constatate şi 36.108 contravenţii, îndeosebi pentru depăşirea limitei legale de viteză, abateri săvârşite de către pietoni, biciclişti,  mopedişti și căruţaşi, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pentru abateri contravenţionale grave, sancţionate de lege şi cu suspendarea dreptului de a conduce, au fost reţinute, în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule, 1684 permise de conducere (+4%).

De asemenea, pentru conducerea autovehiculelor cu defecţiuni tehnice, inspecţie tehnică periodică expirată sau fără poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, au fost retrase, până la remedierea cauzelor, 361 certificate de înmatriculare (+16%).

În ceea ce priveşte situația apelurilor 112, prin aplicaţie au fost primite 7439 apeluri de la cetăţeni, (20 apeluri/zi), 43% în mediul urban, respectiv 57% în cel rural, 18 apeluri situând urgenţa pe raza de competenţă a altor judeţe. În proporţie de 30%, apelurile nu s-au confirmat sau nu au constituit urgenţe.

Criminalitatea economico – financiară   

Obiectivul principal al structurii de profil îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate în ceea ce privește mediul de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Din perspectiva rezultatelor înregistrate, reflectate în indicatorii de performanță, în cursul anului 2017, au fost sesizate cu 6% mai puține infracțiuni, înregistrând scăderi la evaziune fiscală cu 22%.

Prejudiciul reţinut, la emiterea rechizitoriilor, este de 14.590 mii lei, din care recuperat 9.293 mii lei (în numerar, prin cont bancar sau prin alte măsuri).

Faptele contra patrimoniului

Din totalul infracțiunilor contra patrimoniului, 67% sunt furturi, 20% distrugeri, 5% înşelăciuni și 2% abuz în serviciu.

S-au înregistrat scăderi la infracțiunile de furt din societăți comerciale 5%, din buzunare, poșete, genți (13%), din auto 10%.

Infracţiunile de tâlhărie, se înregistreză o scădere cu 41%. Ca mod de operare, 62% au  fost comise prin amenințare/lovire, 30% prin smulgerea bunurilor, iar ca loc al comiterii, 46% au fost comise în mediul urban şi 54% în rural.

De remarcat este faptul că nu au fost înregistrate tâlhării asupra factorilor poștali, transportatorilor de valori sau în unitățile bancare.

În domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

 În acest sector s-au desfăşurat activităţi în cadrul acţiunilor declanşate la nivel naţional, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor,

muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, care s-au concretizat în constatarea a 96 de infracţiuni şi indisponibilizarea, în vederea confiscării, a 69 arme letale și neletale (10 procurate și deținute ilegal) și 590 bucăţi muniţie.

Infracţionalitatea în domeniul silviculturii

În urma activităţilor preventive desfășurate în acest domeniu, au fost înregistrate 126 dosare penale, s-a confiscat cantitatea de 480,64 m3 masă lemnoasă şi au fost aplicate 638 sancţiuni contravenţionale la Legea 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice . De asemenea, în perioada de referință au fost constatate și 273 de  infracțiuni prevazute de legislația silvică.

Totodată, au fost confiscate/indisponibilizate 20 autovehicule, 1 tractor, 44 atelaje hipo, 24 fierăstraie mecanice și 18 alte bunuri.

Prin SNUAU 112 „Radarul pădurii”, au fost primite 59 de sesizări referitoare la transporturi ilegale de masă lemnoasă, din care s-au confirmat 23.

Activitatea Compartimentului de Relații cu Publicul

În anul 2017, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj au fost primite şi înregistrate 1626 de petiţii ale cetăţenilor, majoritatea dintre acestea reprezentând reclamaţii privind încălcarea normelor de convieţuire socială sau simple cereri prin care s-a solicitat sprijinul poliţiştilor în rezolvarea diferitelor probleme (radieri de auto, sprijin pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti, sprijin pentru recuperarea unor sume de bani  date cu împrumut, etc). 

Peste 639 de persoane au solicitat audienţă la conducerea inspectoratului și subunităților, în general problemele ridicate de acestea fiind rezolvate pe loc sau în termenul legal, de către structurile de poliţie cărora le-au fost repartizate. 

Şi în cursul acestui an, activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj se va circumscrie obiectivelor stabilite de conducerea Poliţiei Române, astfel:

Planificarea activităţilor în funcţie de analizele tactice şi operaţionale ale structurii de profil.

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a poliţiştilor, în contextul sesiunilor de încadrare din sursă externă şi creşterea calităţii serviciului poliţienesc, în vederea îmbunătăţirii obiectivelor şi priorităţilor ce revin Poliţiei Române.

Destructurarea grupurilor infracţionale.

Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, criminalitatea specifică achiziţiilor publice).

Siguranţa cetăţeanului, asigurarea climatului de ordine publică în zona unităţilor de învăţământ, prevenirea delincvenţei juvenile.

Combaterea infracţionalităţii în domeniul silvic.