06 Noiembrie 2017Sursa: I.P.J. Sălaj

VREI SĂ DEVII POLIȚIST? IATĂ CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEȘTI!

În luna ianuarie 2018 va avea loc un nou concurs de admitere la școlile de poliție Câmpina și Cluj-Napoca. Tematica și bibliografia au fost postate pe site-ul Poliției Române, la secțiunea Carieră.

Înscrierile se fac până pe 5 decembrie 2017, la sediul inspectoratelor de poliție județene, în funcție de reședința sau domiciliul candidaților.

În perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Cursurile au durata de un an, la finalul acestora absolvenții având locul de muncă asigurat.

Sunt scoase la concurs 1.300 de locuri (dintre care 16 locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități) la școala din Câmpina și 300 de locuri (dintre care 6 sunt locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minorități) la școala din Cluj-Napoca.

Condiții

 Pentru a participa la concursul de admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

*să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

*să cunoască limba română scris şi vorbit;

*să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

*să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

*să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

*să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

*să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

*să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

*să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

*să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

*să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

*să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

*să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

*să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învătământ;

*să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați “admis” la concurs.

Cererile de înscriere pentru concursul de admitere se vor primi până la data de 5 decembrie 2017, în zilele de luni și marți, între orele 9.00-13.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Sălaj. Înscrierea candidaților se face personal pe baza cărții de identitate.  

De asemenea, fișa medicală se eliberează personal candidatului și se va depune la dosar până la data de 8 decembrie a.c.