Prerogative

 

 

Inspectoratul de Politie Judetean Sălaj este unitatea teritorială a politiei din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane care conduce, indrumă si controlează activitatea subunitătilor de politie de pe raza judetului Sălaj, desfăsoară activităti de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, criminalitătii economico-financiare sau bancare, a altor infractiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate in supravegherea Parchetului de pe langă Tribunalul Sălaj, precum si orice alte atributiuni date in competenta sa prin lege.

În realizarea sarcinilor ce-i revin, inspectoratul are următoarele atributiuni:

1. apără viata, integritatea corporală si libertatea persoanelor, proprietatea privată si publică, celelalte drepturi si interese legitime ale cetătenilor si ale comunitătii;

2. aplică măsuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetăteanului, de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atentează la viata, libertatea, sănătatea si integritatea persoanelor, a proprietătii private si publice, precum si a altor interese legitime ale comunitătii;

3. sprijină unitătile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestatiilor cultural-sportive si altele asemenea;

4. asigură, direct sau in cooperare cu alte institutii abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice si interventiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea si neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate in scopul tulburării ordinii publice, vătămării integritătii corporale, sănătătii persoanelor sau provocării de daune proprietătii publice ori private;

5. avizează si controlează, in conditiile legii, infiintarea societătilor private de detectivi, pază, supraveghere si gardă de corp;

6. culege informatii in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si a altor fapte ilicite;

7. realizează activităti de prevenire si combatere a coruptiei, a criminalitătii economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infractiunii in domeniul informaticii si a crimei organizate;

8. desfăsoară, potrivit competentei, activităti pentru constatarea faptelor penale si efectuează cercetări in legătură cu acestea;

9. asigură paza si functionarea, in conditiile legii, a locurilor de retinere si de arest preventiv organizate in cadrul unitătilor de politie;

10. constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale, potrivit legii;

11. asigură protectia martorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii;

12. asigură, conform legii, protectia magistratilor si a familiilor lor, in cazurile in care viata, integritatea corporală sau avutul acestora sunt supuse unor amenintări;

13. desfăsoară activităti de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărari judecătoresti, precum si a persoanelor dispărute;

14. foloseste metode si mijloace tehnico-stiintifice in cercetarea locului săvarsirii infractiunilor si la examinarea probelor si a mijloacelor materiale de probă, efectuand, prin laboratoarele si specialistii proprii acreditati, expertize criminalistice si constatări tehnico-stiintifice, dispuse in conditiile legii;

15. exercită controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a materialelor explozive, asupra modului in care se efectuează operatiunile cu arme, munitii si materii explozive, precum si asupra functionării atelierelor de reparat arme si asupra poligoanelor de tir;

16. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive si nucleare, substantelor toxice si stupefiante, precum si asupra altor obiecte si materii supuse autorizării, potrivit legii;

17. supraveghează si controlează circulatia pe drumurile publice, in afara cazurilor exceptate prin lege, si colaborează cu alte autorităti publice, institutii, asociatii si organizatii neguvernamentale, pentru imbunătătirea organizării si sistematizării circulatiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfectionarea pregătirii conducătorilor auto si luarea unor măsuri de educatie rutieră a participantilor la trafic;

18. desfăsoară activităti specifice de politie in domeniul transporturilor feroviare;

19. exercită controlul asupra legalitătii stabilirii domiciliului sau resedintei cetătenilor romani si străini aflati pe teritoriul judetului, in conditiile legii;

20. tine evidenta nominală a cetătenilor romani cu obligatii militare in mediul rural;

21. organizează, in conditiile legii, cazierul judiciar pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori impotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal si constituie baza de date necesare pentru indeplinirea atributiilor operative specifice politiei;

22. acordă sprijin, potrivit legii, autoritătilor administratiei publice centrale si locale in vederea desfăsurării activitătii acestora;

23. participă, in conditiile legii, impreună cu alte unităti ale Ministerului de Interne, in colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Nationale, unităti de protectie civilă si alte organe prevăzute de lege, la activitătile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităti naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

24. colaborează cu institutiile de invătămant si cu organizatiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfractională a populatiei;

25. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.