SCURT ISTORIC

Privind activitatea poliţiei sălăjene

 

După Unirea Transilvaniei cu Romania, Consiliul Diligent, prin Decretul nr.VIII din 12 martie 1919, a hotărat ca serviciile de politie din orasele municipiu si cu consiliu să fie considerate Institutii de Stat.

Prin Ordonanta Resortului Afacerilor Interne nr. 3433/22 aprilie 1919 se stabileau atributiile politiei se stat, printre care: mentinerea ordinii publice si a sigurantei interne a statului, apărarea libertătii, a sigurantei persoanelor si a averii, prevenirea infractiunii.

De la 21 iunie 1921, organizarea politiei a fost uniformizată pe intreg teritoriul Romaniei Mari. Legile privitoare la politie se extind si se aplică pe teritoriile romanesti reunite. Conform acestei legi, autoritatea centrală era Ministerul de Interne, atributiile acestuia fiind indeplinite de ofiteri si agenti de pază, sub conducererea prefectului de judet.

La nivelul judetului Sălaj exista, pană in anul 1925, politie doar in orasele Zalău si Simleu Silvaniei, in restul localitătilor activitatea de mentinere a ordinii publice era executată de către unitătile de jandarmi.

In anul 1922, Politia Orasului Zalău era condusă de un politai, ajutat de doi sergenti majori si 30 de sergenti, care desfăsurau activitatea ziua si noaptea. Politia din Simleu Silvaniei era condusă de un sergent major, ajutat de un sergent revizor si 21 sergenti.

Din rapoartele săptămanale ale Politiei de Stat din Simleu Silvaniei, pentru anul 1922, inaintate prefectului judetului Sălaj, se arată că starea generală a populatiei din oras este “indestulătoare”. Acelasi calificativ este trecut si in dreptul “starea sanitară”, iar pentru starea de spirit a populatiei, calificativul este “bună”.

Aceste date, cu mici exceptii, le găsim si in rapoartele Politiei de Stat din Zalău. Rapoartele săptămanale, apoi lunare sau de sine stătătoare, mai cuprindeau evenimentele petrecute pe raza de competentă a fiecărei politii.

Personalul Politiei de Stat din Zalău si Simleu Silvaniei era de cate 40.

In urma reorganizării administrativ-teritoriale din anul 1925, judetului Sălaj ii sunt alipite plasele Carei si Valea lui Mihai.

Cu această ocazie consemnăm faptul că pe raza judetului Sălaj isi desfăsurau activitatea Politia de Stat Zalău, Simleu Silvaniei si Carei, Politia de Frontieră Valea lui Mihai, Brigada de Sigurantă Zalău si Carei.

In privinta pregătirii, Politia de Stat Zalău raporta la 25 ianuarie 1929, prefectului judetului Sălaj: “In urma constatărilor făcute asupra cunostintelor generale ale sergentilor de oras, in ceea ce priveste legile, regulamentele precum si a datorintelor lor, am găsit absoluta nevoie de infiintare a unei scoli si am dispus ca de la data de 1 ianuarie să se tină cursuri in acest scop”.

Noua Lege pentru organizarea Politiei Generale a Statului apare la 8/21 iulie 1929. Politia va rămane in continuare sub autoritatea Ministerului de Interne, avand atributii de politie administrativă, politie judecătorească si politie de sigurantă sau informativă.

Conform Jurnalului Consiliului de Ministri nr.1267 din 13 iunie 1938, Politia de Stat Zalău, impreună cu formatiunile din subordine: Carei, Simleu Silvaniei, Valea lui Mihai, vor trece in subordinea Legiunii de Jandarmi a judetului Sălaj. Această lege va fi abrogată la 1 martie 1939, astfel că la această dată se revine la vechea organizare.

In urma evenimentelor de la 30 august 1940 (masacrele de la Ip si Treznea), autoritătile politienesti (personal, mobilier, arhivă) de pe teritoriul judetului Sălaj sunt evacuate la Deva si Hateg, judetul Hunedoara.

In anul 1968, in urma reimpărtirii administrativ-teritoriale, s-a infiintat INSPECTORATUL JUDETEAN SĂLAJ AL MINISTERULUI DE INTERNE, care avea in structura sa, ca subunităti, SECURITATEA, MILITIA si ARHIVELE STATULUI.

MILITIA JUDETEANĂ SĂLAJ isi desfăsura activitatea prin servicii si birouri, sub conducerea locotenent colonel ISPAS VASILE – ca sef al militiei in perioada 1968 – 1982 si a doi loctiitori.

Ca sefi ai Militiei Judetene Sălaj, au urmat:

  • Locotenent colonel LEAHU IOAN - in perioada 1982 – 1986.

  • Locotenent colonel GHERGU NICULAE – in perioada 1986 – 1990.

In urma schimbărilor intervenite in urma evenimentelor din 22 Decembrie 1989, in anul 1990 ia fiintă INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SĂLAJ, avand ca inspector sef pe colonelul DUMITRAS VIOREL, pană in anul 1998.

In februarie 1998, la conducerea inspectoratului a urmat comisarul sef MASTAN ALEXANDRU, iar din decembrie 2003, comisarul sef GHIURCA IOSIF.